Logo Basketbal Vlaanderen

Update BVL: Verdere verloop competitie en beker 2020-2021

Basketbal.Vlaanderen bezorgde onderstaande update betreffende het verloop van de competitie en beker voor het seizoen 2020-2021. Zoals reeds gecommuniceerd zullen we de trainingen opstarten vanaf 17 augustus, houd steeds de website en onze sociale media in de gaten voor updates rond de opstart van de trainingen en de competitie.

Onderstaande tekst is overgenomen van Basketbal.Vlaanderen:

Afgelopen maandag werd beslist dat alle wedstrijden (vriendschappelijke, beker- en competitiewedstrijden) in augustus opgeschort worden en dat de eerste seniorcompetities pas ten vroegste in het weekend van 2-4 oktober zullen aanvangen. Dat deze beslissing gevolgen heeft voor het verloop van de (beker)competities staat vast.

Hieronder lijsten we op hoe we het verdere verloop van het seizoen 20-21 zien. Deze beslissingen werden genomen op basis van de informatie die we op de dag van vandaag hebben. Gezien de uitzonderlijke en snel wijzigende gezondsheidssituatie kan Basketbal Vlaanderen te allen tijde de nodige wijzigingen doorvoeren aan de bestaande competitieformules en terug komen op eerder genomen beslissingen.

Competitie

Daar de voorbereidingsperiode van augustus naar september wordt verplaatst, worden de eerste drie speeldagen bij de seniors verplaatst naar de maand mei. Dit houdt in dat de einddatum van het seizoen wordt verlaat. Afhankelijk van de situatie kan dit nog gewijzigd worden maar 31 mei is de absolute uiterste einddatum voor alle competities, dit om de organisatie van het seizoen 21-22 niet in het gedrang te laten komen.

Concreet geldt voor de meerderheid van de reeksen het volgende:

Speeldag 1: 05-06/09 -> 01-02/05/21
Speeldag 2: 12-13/09 -> 08-09/05/21
Speeldag 3: 19-20/09 -> 22-23/05/21
Dit houdt uiteraard in dat er geen ruimte is voor playoffs in de provinciale reeksen in het seizoen ’20-’21, wel kunnen eventuele testwedstrijden in het laatste weekend van mei georganiseerd worden.

Per afdeling kunnen er andere beslissingen en specifieke maatregelen genomen worden en zal een aparte communicatie volgen waar van toepassing. In het bijzonder voor de Top Division-reeksen zal er in overleg met AWBB en de clubs bekeken worden in hoeverre de competitieformule aangepast dient te worden.

Bij jeugd hoge doelen zal de competitie ook later starten (behalve bij U21). Hiervoor zal de formule van de Beker van Vlaanderen of de Provinciale Bekers voor jeugd aangepast worden (zie verder). De concrete aanpassingen volgen in de loop van volgende week. Voor de lage doelen zijn er in eerste instantie geen wijzigingen voorzien aangezien deze categorieën grotendeels pas het tweede deel van september starten en de trainingen voor deze reeksen minder ter discussie staan (af te spreken met de lokale instanties). Meer concrete informatie volgt in de eerste helft van augustus.

Beker

Bij de seniors worden de verschillende formules momenteel geëvalueerd en wordt nagegaan of het mogelijk is om de voorziene speeldagen te verschuiven of om de formule desnoods aan te passen.

Bij jeugd jongens valt de poulefase van de Beker van Vlaanderen weg bij de U18, U16 en U14 en wordt er overgeschakeld naar formule gelijkaardig met die van vorig seizoen. De top 32 uit N1 en N2 van de competitie plaatst zich voor de knock-outfase. In tegenstelling tot vorig seizoen, zullen er geen ploegen afzakken naar de provinciale beker.

De poulefase van de provinciale beker bij jeugd (U21, U18, U16, G14 en G12) blijft behouden. Al kunnen die speelweekends net als die van de knock-outfase indien nodig verplaatst worden naar een latere fase in de jaarkalender om plaats te maken voor competitiewedstrijden, daar de finales pas voorzien zijn in het weekend van 15-16 mei. De situatie verschilt daar sterk per provincie per categorie en er zal er een aparte communicatie volgen.

Update Coronavirus

In onze eerdere communicatie gaven we mee dat trainingen en stages onderworpen zijn aan de toestemming van de lokale autoriteiten en enkel konden doorgaan als de veiligheidsmaatregelen gegarandeerd konden worden.

Hierbij willen we onze clubs adviseren om op dit moment outdoor te trainen. Ook in de open lucht zijn de veiligheidsmaatregelen van kracht.

Provinciale vergaderingen en fysieke proeven voor scheidsrechters

Het bestuursorgaan heeft beslist de provinciale vergaderingen en fysieke testen, ingepland in de laatste week van augustus of de eerste week van september, uit te stellen tot in principe de week voor de aanvang van de competities. Verdere info volgt.
Met vriendelijke en sportieve groeten

Koen Umans
Secretaris-generaal
vzw Basketbal Vlaanderen

Comments are closed.