Logo LDP Donza

UPDATE: trainingen jeugdploegen starten vanaf 17 augustus

Beste spelers, ouders & supporters,

Basketbal Vlaanderen heeft deze week beslist om alle wedstrijden tot en met 31 augustus op te schorten. 

In overleg met de sportieve leiding van onze club, rekening houdend met de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad én de richtlijnen van Basketbal Vlaanderen, heeft het clubbestuur beslist de jeugdtrainingen pas te laten hervatten vanaf 17 augustus. a.s. Alle eerder geplande trainingen vervallen dus. 

Uiteraard kunnen trainingen vanaf 17 augustus enkel doorgaan als de lokale gemeentebesturen (dat zijn er 3 in ons geval) het blijven toestaan. Zij zijn immers leidend in de beslissingen rond de toegankelijkheid van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Mocht hier verandering in komen, laten we het jullie zo snel mogelijk weten.

Als club hebben we alvast 6 voorhoofdthermometers aangeschaft (2 voor elke sporthal) en is er al een strikt protocol en ‘flow’ uitgewerkt met de coaches om toegang tot en deelname aan de trainingen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer daarover in een volgende nieuwsbericht. Hou jullie mailbox en onze sociale media en website de komende weken in de gaten. We zullen ook de ploegafgevaardigden verder inlichten en jullie via alle gekende kanalen op de hoogte houden.Iedere ouder beslist uiteraard zelf of zijn kind in de huidige condities aan de trainingen kan deelnemen. 

Laat ons dit bericht toch ook nog met een heuglijk nieuwtje afsluiten. We hebben als club de meerjarige concessie verworven voor de uitbating de komende jaren van Cultuur- en Sportcafé ‘t Vijfde Kwart in OCP De Pinte. Ons plan van aanpak kon op de goedkeuring van het gemeentebestuur rekenen, we hopen er natuurlijk zo snel mogelijk aan te kunnen beginnen. Voor de club is dit alvast een (zeer) belangrijke stap. Dank aan iedereen die het mee mogelijk maakt(e)!

Intussen: hou het veilig, nog even op de tanden bijten, die looptraining veilig afwerken en… hopelijk tot zeer binnenkort!

Sportieve groet,
Het bestuur #oneteam
communicatie@ldpdonza.be

Comments are closed.