LDP Donza versterkt bestuur en interne organisatie

Naar aanleiding van het afscheid van Jan Gesquière als voorzitter van onze club en z’n nieuwe opdracht als voorzitter van Basketbal Vlaanderen, maakte het bestuur de afgelopen tijd – zoals eerder aangekondigd (link) – werk van een verdere uitbouw van de organisatie van LDP Donza. De sportieve uitdagingen van de club en professionele uitbouw ervan vragen om een sterk bestuur met zeer uiteenlopende competenties en vooral met veel ‘goesting’ om de schouders te zetten onder dit mooie project en de volgende stappen voor onze club.

Clubmanagement
Er is een nieuwe voorzitter. Patrick De Greve heeft, op voorstel van het door het bestuur gemandateerde kernteam en na validatie door het voltallige bestuur, aanvaard om die rol op te nemen. Patrick, papa van basketters Cesar en Theo, is sinds vele jaren sterk betrokken bij de club. Jullie vonden hem de voorbije jaren al terug aan de wedstrijdtafel of als ploegafgevaardigde, als ‘omroeper’ bij de thuiswedstrijden, bij de kassa of als helpende hand bij de events… en niet in het minst in de zoektocht naar sponsors en partners voor onze club.

De invulling van z’n nieuwe rol ziet hij in lijn met de bredere evolutie en groei van de club: “Het is een eer een club als LDP Donza mee te mogen aansturen. De vorige voorzitter en het bestuur lieten een sportief sterke en financieel gezonde club na. De lat ligt dus hoog. Het is vooral de missie en ambitie van de club die mij ertoe aanzetten om deze taak in te vullen en de club op die manier te dienen. Het zijn grote schoenen om te vullen, dus we gaan dat niet alleen doen. We gaan het samen doen en ik zie mijn bijdrage in het verbinden, een gedeeld leiderschap of nog beter misschien: de primus inter pares om mee de lijnen uit te zetten en de beslissingen – collegiaal en collectief – te kunnen nemen.”

Samen met Patrick komen er ook 3 clubmanagers om de vele en groeiende taken binnen de club, de dagelijkse leiding zeg maar, in goede banen te leiden. Piet Vanneste, voor het sportieve, Pol Lombaert, voor alles wat interne organisatie is (financiën, ledenwerking enzovoort) en Dieter Haerens, voor alles wat commercieel is (sponsoring & partnerships) en de communicatie betreft.

Versterking van het Bestuur
Het werk is zeker niet af. Even belangrijk is dan ook dat we verder blijven bouwen aan de versterking van het bestuur en de diverse operationele teams in de club. De voorbije weken en maanden werden daarom talloze boeiende en enthousiasmerende gesprekken gevoerd met vrijwilligers in de club met de vraag om input, feedback en… om ‘een stapje vooruit te zetten’. Om engagement op te nemen dus.

We zijn dan ook blij om vooreerst 3 nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen. Roderick Peters, papa van Romy (M19/senioren dames), Tom Meuleman, papa van Thibault (U18) en Marc Hennau, papa van Lana (M19), zetten mee hun schouders onder ons groeiverhaal.

Ondernemer Roderick zal in tandem met Piet het sportieve mee trekken, met een focus op de dameswerking. Tom, een ervaren bedrijfsrevisor en nu al coördinator van de ploegafgevaardigden bij de bovenbouw, richt z’n blik in het bijzonder op de financiën van de club en alles wat planning betreft. En Marc, eveneens zaakvoerder van een eigen onderneming, zet mee z’n tanden in de verdere automatisering en het beheer van alles wat rond onze leden draait. We stellen de nieuwe gezichten in het bestuur graag in een apart artikel even aan jullie voor.

Het bestuur houdt er ook aan om nogmaals afscheidnemend voorzitter Jan Gesquière, evenals Jan Blomme – voormalig voorzitter van BBC Deinze-Nazareth – en – postuum – wijlen Kris Van Erum te bedanken voor hun jarenlange inzet in de club.

Uiteraard zit het voltallige bestuur – naast voornoemde mensen zijn dat zoals bekend Dimitri Verstraeten, Maarten Verborgt, Nathalie Meirlaen en Tom Mestdag – mee aan het stuur van alle richtingbepalende beslissingen in de club. Het bestuur vergadert maandelijks.

Het is wel de expliciete bedoeling van dit bestuurlijk team om extra autonomie en sturing van projecten op seizoensbasis in handen te geven van operationele teams in de club. Die krijgen sowieso altijd een ‘captain’ die vertegenwoordigd is in het bestuur.

Verbreding van de organisatie
We zijn dan ook minstens zo blij met een enthousiaste ‘ja’ die we hoorden uit de monden van ettelijke mensen die hun zitje gaan nemen in die diverse teams. Je vindt de structuur en de namen op deze pagina op onze website. Iedereen neemt een groter of kleiner deel van het vele vrijwilligerswerk dat er te doen is een grote club in handen. En ze doen dat samen. Als #oneteam. Als groep die elkaar helpt, die samen initiatieven optuigt en uitrolt en zorgt dat vele handen (en hersenen) lichter maar ook slimmer en beter werk verzekeren.

In het nieuwe seizoen stellen we ze ook graag, via de nieuwsbrieven, individueel aan jullie voor. 

Wil jij zelfs nog ergens versterking bieden? Zie je een team waar je graag deel van uitmaakt? Weet dat het niet alleen nuttig, zinvol en deugddoend is… het is ook heel fijn werken, samen, in deze club!

Dank aan alle enthousiaste zielen. En… op naar het seizoen 2023-2024!

#oneteam #ldpdonza

Comments are closed.