[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Algemene Voordwaarden zijn van toepassing op deze website www.ldpdonza.be (hierna vermeld als “de website”). Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u als bezoeker expliciet akkoord met deze algemene voorwaarden.

1) Inhoud en aansprakelijkheid

De inhoud van de website is voornamelijk informatief bedoeld en u kan als bezoeker geen rechten verwerven van de website.

LDP Donza neemt de nodige zorg in het ontwikkelen en onderhouden van de website. LDP Donza is in sommige gevallen (gedeeltelijk) afhankelijk van derde partijen voor het verkrijgen van informatie. LDP Donza kan niet garanderen dat deze informatie correct, betrouwbaar, actueel en compleet is wanneer deze op de website getoond word. Eveneens kan LDP Donza de goede werking en beschikbaarheid van de website niet garanderen.

Indien u als bezoeker een fout of ontbrekende informatie kan vinden, verzoeken wij LDP Donza te contacteren per mail naar communicatie@ldpdonza.be. Ook wanneer u een mogelijk security probleem opmerkt, kan u dat via dit mailadres doorgeven, we verwijzen ook graag naar onze Responsible Disclosure.

LDP Donza kan niet direct of indirect aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit het gebruik van de website, inclusief schade die zou voortvloeien uit het malfunctioneren van de website of de tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website. LDP Donza kan niet verplicht worden om de website actueel/up-to-date te houden en behoud het recht om de website offline te halen zonder voorafgaande verwittiging.

2) Intellectueel eigendom

LDP Donza behoud alle rechten in relatie met de informatie getoond op de website. Het is verboden om de inhoud van de website te kopiëren, reproduceren, distribueren of publiek beschikbaar te maken, behalve wanneer dit wettelijk toegelaten is door de wetgeving. In alle andere gevallen dient men schriftelijke toestemming te verkrijgen.

Het gebruik van de website impliceert geen overdracht van, of een licentie op de intellectuele eigendom die LDP Donza kan inroepen op (een gedeelte van) onze content.

Potentiële referenties naar merknamen die toebehoren aan derde partijen zijn enkel bedoeld als illustratie of om het gebruik van de website te vereenvoudigen door gebruik te maken van functies of referenties van die derde partijen. Het gebruik van de website geeft geen recht aan bezoekers om deze merknamen te gebruiken zonder toestemming van de derde partij wanneer deze wettelijk vereist is.

3) Wijzigingen

LDP Donza behoudt het recht om de informatie op de website te wijzigen, inclusief de Algemene Voorwaarden en andere policy’s, en dit op elk moment zonder u expliciet te verwittigen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Het is de bezoeker zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om te controleren of de inhoud op de website, inclusief de Algemene Voorwaarden of andere policy’s zijn gewijzigd sinds het vorige bezoek aan de website.

4) Hyperlinks en andere referenties naar derde-partijen

De website kan links bevatten naar andere websites. LDP Donza heeft geen controle over websites anders dan www.ldpdonza.be.

Hyperlinks die LDP Donza voorziet naar andere websites vormen geen goedkeuring van de content op die websites door LDP Donza. Hyperlinks zijn enkel bedoeld om bezoekers informatie aan te bieden, het gebruik ervan is de bezoeker zijn/haar eigen risico.

LDP Donza weigert alle aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor directe en indirecte schade die zou voortkomen uit het raadplegen, bezoeken of gebruik te maken van de inhoud of beschikbaarheid van externe websites.

5) Privacy

LDP Donza neemt uw privacy zeer serieus en beschouwt het belangrijk om uw persoonsgegevens te behandelen met de nodige zorg en vertrouwelijkheid ten alle tijden. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken we u onze Privacy & Cookie Policy na te lezen.

6) Competentie en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op de website. In elk geval van onenigheid door uw bezoek aan of het gebruik van de website, is de rechtbank van Gent exclusief competent. Deze clausule is niet van toepassing indien er een specifiek contract is opgesteld tussen de bezoeker en LDP Donza, voor zover het contract geen andere wetgeving of rechtbank competent verklaart voor onenigheden in verband met deze Algemene Voorwaarden.

 

Laatste aanpassing: 23/04/2020[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]