IMG_9060

Hoe onze coaches wedstrijden voorbereiden en analyseren met data én video

Je hebt er wellicht nog niet bij stil gestaan. Maar naast de vele uren training steekt onze coaching staff van de fanion teams ook elke week uren en uren in het voorbereiden van de wedstrijden en in de analyses achteraf. Van spelers, teams, plays… We keken even mee met coach Carl die, samen met coaches Kenneth en Koen, een tipje van de sluier lichtte op een recente maandagtraining. We vielen ei zo na van onze stoel.


Je ziet ze almaar vaker, om niet te zeggen dat ze deel uitmaken van het normale wedstrijdbeeld: camera’s – vaak slechts een GoPro-formaat groot – die tijdens de wedstrijden elke beweging vastleggen. Dat de video’s daarna naar de spelers worden gestuurd voor post-game analyse, dat weten we van de U18-er die hier thuis, YouTube-gewijs en uitgestrekt in de zetel, alles bekijkt op de smartphone die aan z’n hand kleeft. Maar dat er bij de senioren nog een hele stap verder wordt gegaan, daar moesten we toch naar luisteren. En kijken.

Carl: “Alle wedstrijden dienen, verplicht door de basketbalbond, op een site te worden opgeladen, zodat alle teams uit de reeks ze kunnen bekijken.” Dat laat de coaches alvast toe met de video’s aan de slag te gaan. “We bekijken samen de voorbije wedstrijd op een vast trainingsmoment in de week. Dan ben ik zelf eerder die week al aan het werk geweest – met professionele software die ik al zo’n 12 jaar gebruik – om de video, en dus de wedstrijd, te analyseren en op te knippen in de belangrijkste fases waaruit we moeten leren.”

Carl klapt z’n uit de kluiten gewassen laptop open en surft, met dank aan de wifi-verbinding in het OCP, naar een locatie ‘in the cloud’ waar we zien dat de video’s, van jaren terug, mooi geordend in mapjes staan opgeslagen. “In die video’s zien spelers, nadien, veel beter wat ze individueel en als team goed of niet goed deden in een wedstrijdsituatie. We laten de jongens ook zelf commentaar geven. Dat bevordert het leerproces. En zo leren we ook van elkaar. Samen zijn we slimmer dan elk apart voor ons schermpje.” 

Maar er worden ook doorgedreven analyses gemaakt van de tegenstander. “We maken enerzijds een video waarin we het totale spel van de tegenstander analyseren. Welke plays spelen ze? Hoe werken ze in defense? Hoe kunnen we daar zelf best mee omgaan? Daarnaast maken we ook een video waarin we de spelers van de aankomende opponent, zeker diegenen die spelbepalend zijn, hun sterktes op een rijtje zetten, telkens met ondersteunend beeld erbij. Die video’s sturen we naar onze spelers voor elke match. We verwachten dat ze die zelf bekeken hebben voor de match.”

Bovendien krijgen onze jongens een rapport met de belangrijkste data van alle spelers van de tegenstander. En: een ‘game plan’, alsjeblief. Dat van Brussels dat we even konden inkijken – en stiekem enkele foto’s van schieten 🙂 – telde liefst 9 pagina’s. Inclusief een haarscherpe analyse van de plays met exotische namen als ‘Diamond Set into Side PnP into Top PnR’. Dat laatste staat voor ‘pick ‘n roll’, dat weten we nog van toen we zelf al ‘s een (veel eenvoudiger) ‘systeemke’ liepen.

We wensten instant dat we 25 jaar later geboren waren en dit soort kwaliteit van coaching hadden kunnen meemaken. Wie weet was die NBA-carrière dan toch nog dichtbij gekomen.

Alleszins: wij verlieten OCP danig onder de indruk. En hebben er weer een extra portie respect bij voor de professionaliteit en passie waarmee coaches en spelers elke week die 40 minuten speeltijd voorbereiden. En dan zwijgen we nog van het zweet dat we er gratis bij kregen door de training van afgelopen maandag van dichtbij te kunnen volgen.

#oneteam #ldpdonza

Comments are closed.